01-Cài đặt wifi cho đầu KTV karaoke Wi-Fi?

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành Android

 • Bước 1: Mở đầu máy.
 • Bước 2: Vào ứng dụng “Karaoke connect”.
 • Bước 3: Vuốt sang phải và chọn mục “CHỌN ĐỂ KẾT NỐI”.
 • Bước 4: Chọn mục “Cài đặt wifi” sau đó dò tìm wifi của đầu máy phát ra.
 • Bước 5: Quay lại chọn “Dò tìm đầu máy” và kết nối với Wifi của đầu máy một lần nữa để kết nối ứng dụng với đầu máy.
 • Bước 6: Chọn “CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE” nhập mật khẩu quản trị “5168” sẽ xuất hiện một giao diện App như hình dưới để tiến hành thay đổi thông tin.

2

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS

 • Bước 1: Mở đầu máy.
 • Bước 2: Tìm wifi của đầu máy trong cài đặt wifi của điện thoại iphone.

4 iOS

 • Bước 3: Vào ứng dụng “Karaoke connect”.
 • Bước 4: Vuốt sang phải chọn “Chọn để kết nối” và chọn “Dò tìm đầu máy” để bắt wifi của đầu máy karaoke một lần nữa.
 • Bước 5: Chọn “CÀI ĐẶT ĐẦU KARAOKE” nhập mật khẩu quản trị “5168” sẽ xuất hiện một giao diện App như hình dưới để thay đổi thông tin.

2