03-Hướng dẫn cài đặt Wifi mở rộng cho đầu KTV karaoke Wi-Fi

  • Bước 1: Vào ứng dụng “karaoke connect”
  • Bước 2: Kết nối với wifi của đầu máy
  • Bước 3: Vuốt sang phải chọn “Cài đặt đầu Karaoke” và kéo xuống dưới bạn sẽ thấy giao diện như hình bên dưới thì tiến hành nhập thông tin theo yêu cầu trong phần Wi-fi mở rộng

Lưu ý:

  • Vào ứng dụng, kết nối với wifi, sau đó kết nối với đầu máy, mới vào cài đặt đầu karaoke được
  • Phải kết nối bằng 5168 mới có thể vào cài đặt karaoke được, vào bằng 1234 không vào được phần này

3