06-Kết nối ứng dụng, điều khiển?

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành Android

 

  • Bước 1: Mở đầu máy để máy tự động phát wifi
  • Bước 2: Vào ứng dụng “Karaoke connect”
  • Bước 3: Vuốt sang phải và chọn mục “CHỌN ĐỂ KẾT NỐI”
  • Bước 4: Chọn mục “Cài đặt wifi” sau đó dò tìm và kết nối với wifi của đầu máy phát ra
  • Bước 5: Quay lại chọn “Dò tìm đầu máy” và kết nối với tín hiệu của đầu karaoke với mật khẩu là 1234 hoặc 5168.

 

Trường hợp người dùng thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS

 

  • Bước 1: Mở đầu máy để máy tự động phát wifi
  • Bước 2: Tìm wifi của đầu máy trong cài đặt wifi của điện thoại iphone

4 iOS

  • Bước 3: Vào ứng dụng “Karaoke connect”
  • Bước 4: Vuốt sang phải chọn “Chọn để kết nối” và chọn “Dò tìm đầu máy” và kết nối với tín hiệu của đầu karaoke với mật khẩu là 1234 hoặc 5168.