08-Làm thế nào xem video trên điện thoại được khi sử dụng đầu KTV karaoke Wi-Fi?

  • Bước 1: Kết nối điện thoại với Wifi gia đình
  • Bước 2: Vào chợ ứng dụng tại App “Karaoke connect” (lưu ý: trong quá trình tải App sẽ tự động hỏi bạn có muốn tải “Nhạc Việt” và ”Video clip” thì bấm “OK”)
  • Bước 3: Kết nối thiết bị di động với đầu máy Karaoke thông qua App “Karaoke connect” trên thiết bị di động
  • Bước 4: Sau khi kết nối xong, chon bài hát và vuốt sang phải chọn “WIFI VIDEO” như hình bên dưới

Lưu ý: Bạn cũng có thể kiểm tra xem App “Karaoke connect” đã tải các gói “Nhạc Việt” và “Video Clip” Bằng cách vuốt sang phải và chọn “TÙY CHỈNH ỨNG DỤNG” để kiểm tra xem các gói đi kèm đã được tải chưa. Nếu các gói đi kèm này xuất hiện chữ “Tải về” có nghĩa là App chưa được tải, ngược lại nếu xuất hiện chữ “Xóa” có nghĩa là App đã được tải gói đi kèm này rồi.

5