Trung tâm bảo hành điện tử

Địa chỉ: 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (0273) 3885.250