Trung tâm sửa chữa và Bảo hành điện tử

Địa chỉ: 185 Phan Thanh Giản, P.2, Tp.Mỹ Tho
Điện thoại: (073) 3877.612