Trạm bảo hành điện tử

Địa chỉ: 113 Trần Phú, P.1, Tp. Bạc Liêu
Điện thoại: (0781) 3827676