Trạm bảo hành điện tử

Địa chỉ: 4/258 Đà Nẵng,P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3760380