Trạm bảo hành sửa chữa điện tử

Địa chỉ: 45 Hai Bà Trưng, P.2, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 0916 918 981