CÔNG TY DVKT ĐIỆN TỬ & TM HỮU BÌNH

Địa chỉ: 56 Trần Quốc Tuấn, TX.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3861947