Trạm bảo hành ủy quyền Quảng Ninh

Địa chỉ: 196 Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long
Điện thoại: (0203) 3826385