Trung tâm sữa chữa điện tử

Địa chỉ: 147 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bố Xuyên
Điện thoại: (036) 3835 813