Trung tâm sửa chữa điện tử

Địa chỉ: 147 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bồ Xuyên
Điện thoại: (0227) 3835813