Trung tâm bảo hành điện tử

Địa chỉ: 557 Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái
Điện thoại: (0216) 3862522