Trung tâm sửa chữa điện tử

Địa chỉ: 87 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn
Điện thoại: (0205) 377 6586