Trung tâm sửa chữa điện tử Ba Phúc

Địa chỉ: 319 Trần Hưng Đạo, TP.Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3820332