Trung tâm sửa chữa điện tử Long Vân

Địa chỉ: 452 Xương Giang, TP.Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 3854176