Cửa hàng điện tử Ngọc Thơm

Địa chỉ: 16 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Thái Nguyên
Điện thoại: (0208) 3854070