Trung tâm bảo hành điện tử Khánh Hiển

Địa chỉ: 409 Hải Thượng Lãn Ông, P.Nam Thành, TP. Ninh Bình
Điện thoại: (0229) 3873339