Trung tâm sửa chữa điện tử Quân

Địa chỉ: 53 Phạm Ngọc Thạch, TP.Phủ Lý
Điện thoại: (0226) 3856885