Trung tâm sửa chữa điện tử Xuân Vinh

Địa chỉ: 9 Phạm Bạch Hổ, P.Lam Sơn, Hưng Yên
Điện thoại: (0221) 3863458