CTY TNHH ĐT Hữu Việt

Địa chỉ: 241 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02839138128 - 0939723456