Cửa hàng điện tử Hữu Việt

Địa chỉ: 497 Điện Biên Phủ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3991.3886