Cửa hàng Thảo Linh

Địa chỉ: 157 Nguyễn Kim , Phường 7 , Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0907862682