Chính sách vận chuyển và giao nhận

**Soncamedia giao hàng tận nơi theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu.
**Soncamedia sử dụng dịch vụ bưu điện bảo đảm để gửi hàng cho khách, thời gian giao hàng phụ thuộc vào thời gian làm việc của bưu điện.
**Chi phí giao hàng đã được tính vào giá bán của sản phẩm, khách hàng không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.