Đầu DVD Karaoke Star MIDI Plus HDD-B

Tư vấn kỹ thuật & lắp đặt phòng hát
Trò chuyện với chúng tôi