Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 KT1

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 KT1
Giá công bố: 999.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm ổ cứng)
Nhà sản xuất: 
Views: 8596