Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 KT1

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 KT1
Giá công bố:999.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm ổ cứng)
Nhà sản xuất: 
Lượt xem:6586