Quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM

Quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM

Quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM là Quỹ từ thiện của một nhóm những thành viên nòng cốt thuộc công ty Soncamedia sáng lập, được Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định cấp phép thành lập số 2267/QĐ-UBNN ngày 5/5/2012. Quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM tiếp nối và pháp lý hoá cho các hoạt động từ thiện tự phát như “Quỹ Giảm đau” và “blog Văn Khoa “.

Tìm hiểu thông tin Quỹ từ thiện Tình thương TP.HCM tại:

http://www.tuthientinhthuong.org