Hướng dẫn sử dụng

NameSizeHits
NameSizeHits
Hướng dẫn sử dụng bảng LED Karaoke839.9 KB9
Hướng dẫn sử dụng SK5610-SK8610 KTV-SK5910-SK8910KTVW938.1 KB1159
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Star Midi SK28 - 29 - 30 942.2 KB396
Hướng dẫn sử dụng KM2 & KM31.1 MB2053
Hướng dẫn sử dụng SK5200HDMI SK5220HDMI SK5500HDMI SK6300HDMI SK8500HDMI1.2 MB559
Hướng dẫn sử dụng Micro MI021.4 MB18
Hướng dẫn sử dụng dàn Karaoke di động KB39C1.7 MB1227
Hướng dẫn sử dụng KM12.4 MB1457
Hướng dẫn sử dụng dàn karaoke di động Beatbox KB12.8 MB654
Hướng dẫn sử dụng KB39Z3.1 MB56
Hướng dẫn sử dụng Máy Tính Bảng ST1063.3 MB325
Hướng dẫn sử dụng Màn Cảm Ứng ST2263.4 MB473
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Star MIDI Plus SK5000-5010-5030 3.9 MB1482
Hướng dẫn sử dụng KS3614.9 MB44
Hướng dẫn sử dụng KS3605.0 MB28
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Karaoke độ nét cao 1080P (SK9005, SK9008,SK9009, SK9038, SK9080, SK9018KTV, SK9018KTV-W, SK9028KTV-W)5.0 MB4393
Hướng dẫn sử dụng KS360ME5.2 MB52
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Star MIDI HDD (SK299HDD, SK399HDD)5.5 MB1276
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng CB396.0 MB334
Hướng dẫn sử dụng Màn Cảm Ứng ST2256.0 MB573