Hướng dẫn sử dụng

NameSizeHits
NameSizeHits
Hướng dẫn sử dụng đầu Mini Karaoke Wifi độ nét cao 1080P KM414.1 MB1087
Hướng dẫn sử dụng Android Karaoke Player SK910810.8 MB1779
Hướng dẫn sử dụng đầu thu KTS DVB-T2 Model KT15.8 MB488
Hướng dẫn sử dụng KM2 & KM31.1 MB1730
Hướng dẫn sử dụng SK49HDMI SK59HDMI SK69HDMI SK79HDMI SK89HDMI SK99HDMI SK339HDMI SK449HDMI1.1 MB604
Hướng dẫn sử dụng SK5200HDMI SK5220HDMI SK5500HDMI SK6300HDMI SK8500HDMI1.2 MB480
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Star Midi SK28 - 29 - 30 942.2 KB365
Hướng dẫn sử dụng SK5610-SK8610 KTV-SK5910-SK8910KTVW938.1 KB884
Hướng dẫn sử dụng KM12.4 MB1326
Hướng dẫn sử dụng máy tính bảng ST101-ST102-ST1037.3 MB1116
Hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng ST191-ST192-ST193-ST2218.7 MB1735
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Karaoke độ nét cao 1080P (SK9005, SK9008,SK9009, SK9038, SK9080, SK9018KTV, SK9018KTV-W, SK9028KTV-W)5.0 MB3701
Hướng dẫn sử dụng SK79HDMI-SK89HDM-SK99HDMI6.5 MB706
Hướng dẫn sử dụng SK8500HDMI7.3 MB964
Hướng dẫn sử dụng SK8200HDMI & SK8300HDMI5.5 MB384
Hướng dẫn sử dụng SK5100HDMI & SK5200HDMI & SK6300HDMI & SK5220HDMI & SK5300HDMI4.9 MB568
Hướng dẫn sử dụng SK5210HDMI & SK8310HDMI4.4 MB459
Hướng dẫn sử dụng Star MIDI Plus HDD 5800HDD & 6800HDD & SK8800HDD5.1 MB710
Hướng dẫn sử dụng dòng máy Star MIDI Plus SK5000-5010-5030 3.9 MB1343
Hướng dẫn sử dụng Star MIDI Plus HDD-B 6866HDD-B & 8888HDD-B 5.0 MB549