KTV Karaoke WiFi & Mini Karaoke Wifi

Vol.62 16G (Dành cho KM2/KM3/KB39/SK8830KTV-W/SK8810KTV-W/SK5810KTV-W/SK8910KTV-W/SK5910KTV-W)
Vol.62 32G (Dành cho KB39C)
Vol.62 16G (Dành cho KM1)
Hướng dẫn tải nhạc:

– Tải hết các phần có sẵn trong gói nội dung bạn muốn tải

– Sau khi tải xong, bạn giải nén file đầu tiên, các file còn lại sẽ tự động giải nén. Sau khi giải nén xong toàn bộ các file, bạn sẽ được một folder có tên KARAOKE

– Format USB FAT32

– Chép folder KARAOKE vào USB và sử dụng