Star MIDI HI

USB 32G Vol.62 (Chỉ dùng USB 32G)
USB 16G Vol.60
(Chỉ dùng USB 16G)

 

Hướng dẫn tải nhạc:

 

– Tải hết các phần có sẵn trong gói nội dung bạn muốn tải

– Sau khi tải xong, bạn giải nén file đầu tiên, các file còn lại sẽ tự động giải nén. Sau khi giải nén xong toàn bộ các file, bạn sẽ được một folder có tên KARAOKE

– Format USB FAT32

– Chép folder KARAOKE vào USB và sử dụng