Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Cập Nhập Youtube ver 13.35.51 cho Đầu Android Karaoke62.5 KB1211
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB1067
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB294
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu KM80.0 B196
KaraokeKM8 V2.4.6.0 Sign0.0 B9
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B980
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1207
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1754
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1207
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB922
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1241
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1227
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1963
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB503
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB576
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB824
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB515
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB680
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB710
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB971

Share and Enjoy !

0Shares
0 0