Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB74
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB134
Ứng dụng Karaoke V2.4.2 dành cho đầu KM8136.4 KB28
Ứng dụng karaoke V2.4.8 giành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB38
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB276
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB625
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB229
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB383
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB248
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB359
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB801
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1045
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB745
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB463
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB851
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB735
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB518
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB698
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB995
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1091