Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu karaoke SK9108S/SK9018PLUS/SK9019PLUS31.9 MB27
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB58
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB72
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB57
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB150
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB604
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB766
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB555
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB367
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB663
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB589
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB382
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB548
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB849
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB989
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1570
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB404
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB474
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB733
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB439