Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB248
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB202
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB441
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB839
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB552
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1030
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1370
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB974
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB1064
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB722
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1143
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1179
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1888
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB474
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB544
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB802
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB487
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB656
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB680
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB936