Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB147
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB159
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB357
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB742
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB495
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB986
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1319
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB947
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB1038
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB685
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1111
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1161
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1854
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB470
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB539
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB799
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB485
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB649
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB675
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB927