Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB119
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB105
Ứng dụng Karaoke V2.4.7 dành cho đầu KM836.7 MB74
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB278
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB649
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1093
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1494
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1052
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB785
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1180
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1198
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1920
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB482
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB558
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB808
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB495
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB664
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB688
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB947