Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB168
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB170
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB380
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB768
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB508
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB998
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1332
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB953
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB1044
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB698
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1119
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1167
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1869
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB471
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB539
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB799
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB486
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB651
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB675
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB928