Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB30
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB240
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB135
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB183
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB113
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB232
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB663
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB858
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB609
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB392
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB720
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB634
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB421
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB596
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB874
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1019
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1618
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB420
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB491
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB750