Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB176
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB394
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB318
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB308
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB857
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1140
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB815
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB909
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB556
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1026
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1104
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1762
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB454
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB525
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB785
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB466
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB631
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB661
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB906