Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB58
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB100
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB275
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB417
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB459
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB475
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB530
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB607
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB623
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB640
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB668
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB791
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB874
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB918
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB920
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB972
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1074
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1135
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1225
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1808