Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB15
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB26
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB28
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB56
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB352
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB353
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB403
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB438
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB470
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB521
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB531
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB555
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB576
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB594
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB624
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB638
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB725
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB732
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB832
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB857