Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB79
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB111
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB131
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB133
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB202
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB381
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB402
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB412
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB445
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB480
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB569
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB588
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB611
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB615
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB628
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB635
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB698
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB740
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB822
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB862