Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB191
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB199
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB209
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB311
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB316
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB439
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB445
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB462
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB489
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB516
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB531
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB617
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB648
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB665
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB702
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB708
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB759
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB779
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB804
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB889