Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.2 dành cho đầu KM8136.4 KB24
Ứng dụng karaoke V2.4.8 giành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB34
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB68
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB120
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB229
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB247
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB275
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB359
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB383
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB453
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB462
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB465
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB516
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB522
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB619
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB628
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB657
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB698
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB734
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB743