Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.4.7 dành cho đầu KM836.7 MB118
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB156
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB253
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB330
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB488
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB502
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB563
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB670
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB695
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB712
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB813
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB818
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB955
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1133
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1134
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1200
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1210
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1635
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1933