Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB465
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB785
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB522
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB453
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB275
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB618
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1725
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB628
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB900
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB657
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1091
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB995
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB359
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB743
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1042
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB229
Ứng dụng karaoke V2.4.8 giành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB34
Ứng dụng Karaoke V2.4.2 dành cho đầu KM8136.4 KB24
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB120
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB68