Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB462
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB779
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB516
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB445
Ứng dụng karaoke V2.3.9 dành cho KM832.0 MB209
Ứng dụng karaoke V2.4.4 dành cho đầu SK9018PLUS, SK9019PLUS, SK910831.9 MB531
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1699
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB617
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB889
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB648
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1074
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB962
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB311
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB708
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB985
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB199
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB316
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB665
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB439
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB489