Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB475
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB791
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB530
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB459
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1808
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB640
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB918
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB668
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1135
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1074
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB100
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB874
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1225
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB606
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB275
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB58
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB623
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB920
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB417
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB972