Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB487
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB802
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB543
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB471
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1886
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB656
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB935
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB680
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1178
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1138
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB198
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB972
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1368
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB823
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB431
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB232
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB720
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1029
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB546
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB1062