Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB698
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB516
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB848
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB734
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB743
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB798
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1042
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB462
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB359
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB247
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB229
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB383
Ứng dụng Karaoke V2.4.2 dành cho đầu KM8136.4 KB24
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB68
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB120
Ứng dụng karaoke V2.4.8 giành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB34
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB453
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB522
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB785
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1091