Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB568
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB401
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB697
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB614
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB587
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB634
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB820
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB380
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB202
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB79
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB111
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB133
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB412
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB480
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB740
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB999
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB611
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB445
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1593
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB628