Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB138
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB117
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB666
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB1008
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB911
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB960
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1259
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB479
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB327
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB703
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB467
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB538
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB798
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1153
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB648
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB484
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1841
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB673
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB926
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1098