Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.2.2 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)117.5 KB665
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB489
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB804
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu Karaoke 9108/9018plus122.9 KB702
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB708
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB759
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB985
Firmware V1.4 dành cho đầu Karaoke 9018Plus (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)124.9 KB439
Ứng dụng karaoke V2.4.2 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB311
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB191
Ứng dụng karaoke V2.3.5 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8133.8 KB199
Ứng dụng karaoke V2.2.7 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM4/KM6133.8 KB316
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB445
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB516
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB779
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1074
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB617
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB462
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1699
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB648