Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB995
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB453
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB947
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB650
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB91
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB312
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB671
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1245
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB897
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB123
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1092
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1149
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB671
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB922
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB645
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1834
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB463
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB536
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB796
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB483