Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.1 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.5 MB26
Ứng dụng Karaoke V2.4.3 dành cho đầu KM8122.7 KB25
Firmware V2.0 dành cho đầu Mini Karaoke Wifi KM8122.2 KB71
Ứng dụng Karaoke V2.3.1 dành cho đầu KM4/KM6136.4 KB245
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS136.4 KB551
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS133.8 KB394
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB905
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1202
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB862
Ứng dụng Karaoke V1.1.6N dành cho đầu Karaoke SB801122.9 KB962
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB599
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1067
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1126
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB1796
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB457
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB528
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB788
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB470
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB638
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB666