Hệ thống phân phối

Australia

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 DTS-HIFI 310B Springvale Rd, Springvale VIC 3171, Australia 04 0331 8691
2 Footscray Betta Home Living 216/226 Barkly St, Footscray VIC 3011, Australia
3 E-Store 82 Arthur St, St Albans VIC 3021, Australia
4 AV Concert Karaoke Unit 2/61 Wattle Rd, Maidstone VIC 3012, Australia
5 Karaoke Home Entertainment 553 Centre Rd, Bentleigh VIC 3204, Australia 03 9557 5110
Tư vấn kỹ thuật & lắp đặt phòng hát
Trò chuyện với chúng tôi