Hệ thống phân phối

Nước ngoài

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Tỉnh/TP Điện thoại
1 DTS-HIFI 310B Springvale Rd, Springvale VIC 3171, Australia Australia 04 0331 8691
2 Footscray Betta Home Living 216/226 Barkly St, Footscray VIC 3011, Australia Australia
3 E-Store 82 Arthur St, St Albans VIC 3021, Australia Australia
4 AV Concert Karaoke Unit 2/61 Wattle Rd, Maidstone VIC 3012, Australia Australia
5 Karaoke Home Entertainment 553 Centre Rd, Bentleigh VIC 3204, Australia Australia 03 9557 5110
6 Passion Karaoke 13900 - B Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843 USA 7146388399
Tư vấn kỹ thuật & lắp đặt phòng hát
Trò chuyện với chúng tôi