MIC A & MIC B khác nhau như thế nào?

Featured Video Play Icon

Views: 155

Sự thật có Mic mạnh và Mic yếu trong 1 cặp Mic hay không? MIC A & MIC B khác nhau như thế nào?

Từ khóa: