Hệ thống quản trị Camera trên xe Bus

Hệ thống quản trị Camera, quảng cáo và rao trạm trên xe Bus

Lượt xem: 1341
Giá công bố: VNĐ

Hệ thống bao gồm phần mềm và hộp Android box cho phép giám sát, quản trị hệ thống Camera từ xa, thông báo trạm và phát quảng cáo trên xe Bus. Hệ thống quản trị Camera + Quản lý hiển thị trạng thái từng Camera, danh sách camera theo tuyến đường, theo xe + Xem…

Tư vấn kỹ thuật & lắp đặt phòng hát