Đầu karaoke độ nét cao 1080P SK9108S

  • Đầu karaoke độ nét cao 1080P SK9108S
Giá công bố: 7.250.000 (không bao gồm ổ cứng), 8.450.000 (ổ cứng 1TB), 9.050.000 (ổ cứng 2TB) VNĐ
Nhà sản xuất: 
Views: 7592