Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.2 dành cho đầu KM836.8 MB102
Cập Nhập Youtube ver 14.43.55 cho Đầu Android Karaoke35.6 MB1000
App Youtube dành cho KM818.3 MB248
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB1964
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB761
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B1454
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1433
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB2106
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1428
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB1118
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1329
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1264
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB2038
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB528
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB594
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB841
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB528
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB705
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB727
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB988

Share and Enjoy !

0Shares
0 0