Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.2 dành cho đầu KM836.8 MB269
Cập Nhập Youtube ver 14.43.55 cho Đầu Android Karaoke35.6 MB1443
App Youtube dành cho KM818.3 MB395
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB2269
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB990
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B1584
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1512
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB2222
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1502
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB1187
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1374
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1278
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB2068
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB532
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB597
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB844
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB534
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB709
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB734
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB1005

Share and Enjoy !

0Shares
0 0