Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.2 dành cho đầu KM836.8 MB173
Cập Nhập Youtube ver 14.43.55 cho Đầu Android Karaoke35.6 MB1175
App Youtube dành cho KM818.3 MB322
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB2110
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB850
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B1508
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1462
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB2153
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1457
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB1142
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1352
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1272
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB2053
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB529
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB596
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB843
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB529
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB707
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB730
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB993

Share and Enjoy !

0Shares
0 0