Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Ứng dụng Karaoke V2.5.2 dành cho đầu KM836.8 MB38
Cập Nhập Youtube ver 14.43.55 cho Đầu Android Karaoke35.6 MB745
App Youtube dành cho KM818.3 MB194
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB1772
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB636
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B1349
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1373
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB2034
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1369
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB1065
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1303
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1255
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB2024
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB524
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB592
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB835
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB526
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB700
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi Plus HDMI25.0 MB721
Firmware V4.0 dành cho dòng máy Star Midi HDMI28.8 MB980

Share and Enjoy !

0Shares
0 0