Đầu Karaoke

NameSizeHits
NameSizeHits
Cập Nhập Youtube ver 14.43.55 cho Đầu Android Karaoke35.6 MB321
App Youtube dành cho KM818.3 MB116
Cập Nhập Youtube ver 13.35.51 cho Đầu Android Karaoke30.4 MB1554
Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108/SK9018PLUS/SK9019PLUS33.4 MB1454
Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM633.2 MB467
Ứng dụng Karaoke V2.4.9 dành cho đầu KM80.0 B314
KaraokeKM8 V2.4.6.0 Sign0.0 B44
Firmware V1.7 dành cho đầu karaoke SK9018PLUS/SK9019PLUS0.0 B1189
Firmware V1.9N dành cho đầu Mini Karaoke Wifi Km4/Km6 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật Vol mới nhất)124.1 KB1307
Firmware V1.7N dành cho đầu Karaoke Online SB801124.2 KB1902
Firmware V1.2N dành cho đầu Karaoke Online SB901123.9 KB1288
Firmware V2.0 dành cho đầu Karaoke 9108 (Chỉ sử dụng cho ổ cứng cập nhật vol mới nhất)122.8 KB1012
Firmware V3.5N dành cho đầu Karaoke SK90xx104.8 MB1277
Bộ Firmware V4.3 cho dòng máy Star MIDI HI (đọc USB Karaoke)8.3 MB1240
Bộ Firmware V3.2 cho dòng KTV Karaoke WIFI14.4 MB2005
Firmware 2.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus SK80001.6 MB518
Bộ firmware 3.0 Cho Dòng Máy Star MIDI Plus7.3 MB587
Firmware V1.8 dành cho dòng máy Star Midi 7.9 MB833
Firmware V2.9 dành cho dòng máy Star Midi Full 13.9 MB523
Firmware V4.1 dành cho dòng máy Star Midi HDD9.8 MB690

Share and Enjoy !

0Shares
0 0