Tin tức

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟮.𝟭𝟮 - 𝐁𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐲 𝐱𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 - 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟲𝟬% - 𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐒𝐨𝐧𝐜𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚

𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟮.𝟭𝟮 - 𝐁𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐲 𝐱𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 - 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟲𝟬% - 𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐒𝐨𝐧𝐜𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚

 Soncamedia thông báo chương trình bán hàng 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟭𝟮.𝟭𝟮 vào ngày 𝟭𝟮.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟯 - giảm giá lên đến 𝟲𝟬%Loa karaoke di động các model: �...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: