Hướng dẫn kỹ thuật

 

Phần Mềm Đầu Karaoke:

  • Ứng dụng Karaoke V2.3.2 dành cho đầu KM4/KM6/KM8E
  • Ứng dụng Youtube TV ver 6.17.139 cho KM4/KM6/KM8E
  • Ứng dụng Karaoke V2.5.5 dành cho đầu KM8
  • Ứng dụng Youtube TV ver 2.07.02 dành cho đầu KM8
  • Ứng dụng Karaoke V2.5.4 dành cho đầu SK9108-SK9018PLUS-SK9019PLUS
  • Ứng dụng Youtube ver 14.43.55 cho đầu Android Karaoke

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: